Predsedovanje

Novice v času predsedovanja

Dogodek »Izzivi in okrepitev povezovanja SRIP-ov, KOC-ov in odločevalcev na področju razvoja človeških virov«

Ljubljana, 10. november 2021 – »Potrebujemo več tovrstnih srečanj, kjer bi lahko se še bolj poglobile obstoječe vezi in povezave ter oblikovali načrt sodelovanja na področju razvoja človeških virov«, so se strinjali koordinatorji Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) in Kompetenčnih centrov (KOC) ter predstavnika SVRK in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad Republike Slovenije na včerajšnjem srečanju v Digitalnem središču. Osrednja tema dogodka v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije je bila krepitev povezovanja SRIP-ov in KOC-ov ter iskanje priložnosti za skupno izvajanje aktivnosti razvoja človeških virov.

The slowing down of vaccination dynamics around the world poses a challenge due to a possible new global wave of infections (23 July 2021)

According to the latest data from the New York Times, 3.69 billion doses of vaccines have already been used in the world (48 per 100 people). For most vaccines, two doses are required for immunity. At the top of the scale are Malta (71% of the population vaccinated with two doses) and Iceland (70%). Among the world's major economies, the United Kingdom (54%), China (53%), Spain (51%), Canada (51%) and the United States (49%) are also at the top.

Continuous upgrades in economic growth estimates is accompanied by the first signals of the 4th wave (9 July 2021)

The European Commission (EC) published its summer forecast on Wednesday, 7 July, raising the estimate for GDP growth in the euro area for 2021 from 4.3% to 4.8% (for 2022 from 4.4% to 4.5%) as well as for inflation (from 1.7% to 1.9% in 2021 and from 1.3% to 1.4% in 2022).