Predsedovanje

Novice


Letna številka revije Discover Slovenia

 

Letna številka revije Discover Slovenia

Doslej najobsežnejša izdaja revije Discover Slovenia, namenjena promociji slovenskega gospodarstva v tujini. V njej lahko preberete, kako je poslovalo slovensko gospodarstvo in ob tem tudi to, da so nekatera podjetja v letu 2020 beležila občutno povečanje povpraševanja po svojih izdelkih oziroma rešitvah. Seznanite se z zadnjimi projekti največjih izvoznikov in najuspešnejših družb, izvedite več o nagradah za najboljše inovacije v Sloveniji za 2020. Še več, izbrani slovenski inovatorji pojasnjujejo, zakaj ustvarjajo in raziskujejo prav v Sloveniji. Discover Slovenia vključuje naslednja področja: strateška logistika / napredna mobilnost / turizem / good food / zeleni prehod – zelene tehnologije in zelene stavbe / digitalni prehod – zdravstvo, pametna elektronika, sodobna IT / posebni materiali / farmacija / varnost in obramba.  Več>>>

Discover Slovenia – International Edition

The most extensive edition of Discover Slovenia magazine so far, intended to promote the Slovenian economy abroad. In it, you can learn how the Slovenian economy performed, with some companies even recording a significant increase in demand for their products or solutions, in 2020. Become acquainted with the latest projects of the largest exporters and most successful companies, find out more about the awarded best innovations Slovenia in 2020. Moreover, selected Slovenian innovators explain why they create and research in Slovenia. The Discover Slovenia magazine includes the following areas: strategic logistics / advanced mobility / tourism / good food / green transition - green technologies and green buildings / digital transition - healthcare, smart electronics, modern IT / special materials / pharmaceuticals / security and defence.

Fotogalerija